AMVETS Jobs

Job Information

Siemens AML Specialist till Siemens Financial Services med placering i Solna eller Umeå in Umeå, Sweden

Job Family: Finance

Req ID: 370408

Siemens Financial Services befinner sig i stark tillväxt och står inför spännande utmaningar i framtiden. Nu söker vi en driven AML specialist med placering på vårt kontor i Solna eller i Umeå!

Skräddarsydd finansiering för att driva framtida affärsmodeller!

Automatisering, elektrifiering och digitalisering förändrar snabbt hur vi gör affärer - och hur vi lever. Siemens stöder dina teknikinvesteringar genom att erbjuda projektfinansiering, utrustning och leasinglösningar, strukturerad finansiering, kapitallån och rådgivningstjänster. Vi kombinerar dessa lösningar med vår tekniska kunskap för att säkerställa att din nästa affärsinvestering ger dig mervärde och en solid grund för tillväxt.

Läs gärna mer på: https://new.siemens.com/se/sv/produkter/finansiering.html

Utmaning

I rollen som AML specialist kommer du att jobba med att förebygga och motverka penningtvätt (ML) och finansiering av terrorism (TF) i den första försvarslinjen. Du kommer i din roll att jobba nära med övriga verksamheten, våra nordiska kollegor och vår funktion för regelefterlevnad. I din roll kommer du att bidra till SFS AB:s övergripande arbete att förebygga och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism inom Norden.

Du kommer även, som en del i första försvarslinjen, utveckla och ständigt leta efter förbättringar i processer och system för att förhindra ML/TF samt säkerställa efterlevnad av interna styrdokument.

I rollen förväntas du arbeta aktivt med SFS AB:s riskbedömning avseende ML/TF samt ta en aktiv roll i att förbättra och kvalitetssäkra aktuella processer avseende ML/TF. Detta innefattar även strategiskt arbete med omvärldsbevakning och att hålla sig uppdaterad inom aktuell lagstiftning, reglering och bästa praxis inom AML/CTF. Du kommer ta ansvar över att uppdatera riktlinjer, instruktioner och stödja interna utbildningsinsatser inom ämnet för att ständigt säkerställa en hög kunskapsnivå inom verksamheten.

Låter det spännande?

För att vara framgångsrik i rollen behövs:

• relevant akademisk examen på universitetsnivå i företagsekonomi, juridik eller jämförbart studieområde

• Att du har flera års erfarenhet från liknande roll inom bank- och finansverksamhet

• goda kunskaper om lagstiftningen gällande AML/CTF

• goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift (arbetsspråk engelska)

Tveka inte! - ansök idag.

För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Joel Karlsson joel.karlsson@siemens.com. För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Senior Talent Acquisition Partner Kit Jensen kit.jensen@siemens.com

Vad kan Siemens erbjuda?

Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i en internationell miljö med spännande utmaningar. Vår framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar ny kunskap och hjälper till med att hitta svar på världens svåraste frågor.

Vår verksamhet har en fantastisk bredd. Därför finns det också möjligheter att inte bara byta jobb, utan till och med bransch, inom vår verksamhet.

Vi har en uttalad och väl etablerad policy för mångfald på arbetsplatsen. Vi erbjuder samma möjligheter till alla och vi ser mångfald som en tillgång, eftersom skiftande bakgrund och livserfarenhet bland medarbetarna höjer dynamiken i gruppen. Mångfald ökar möjligheterna att se saker från olika sidor och hitta nya, innovativa lösningar på våra utmaningar.

#LI-KJ1 #LI-HYBRID

DirectEmployers