AMVETS Jobs

Job Information

ConocoPhillips Lærling Industrimekanikerfaget in ROGALAND, Norway

Title: Lærling Industrimekanikerfaget

Location: EUROPE-NORWAY-ROGALAND-STAVANGER

Job Number: 00TAP

ConocoPhillips er et av verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskaper med aktivitet i 17 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas. Virksomheten i Norge ledes fra selskapets kontor i Tananger utenfor Stavanger. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. Selskapet står bak driften av feltene i Ekofisk-området og har eierandeler i felter som Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll, Alvheim og Aasta Hansteen.

Vennligst les nøye igjennom hele annonsen før du søker på stillingen.

Vær spesielt oppmerksom på følgende felt :

Skole/utdanning (Education)

Dersom du ikke finner din skole som et alternativ , velg alternativ Other Institutions US/Andre institusjoner .

Arbeidserfaring (Work Experience)

Dersom du ikke har tidligere jobberfaring skriv Not Applicable/N/A.

Begge feltene er obligatoriske og må fylles ut, men du trenger bare å fylle ut feltene en gang. Dersom du ønsker kan du velge å henvise til CV'en din som du legger ved.

Qualifications:

Lærling i ConocoPhillips

ConocoPhillips jobber langsiktig og ønsker å bidra til å gi den nødvendige kompetansen til lærevillig ungdom som satser på en framtid innen oljeindustrien.

Fag

Industrimekanikerfaget

Arbeidsoppgaver

I henhold til læreplanen.

Arbeidsted

Offshore.

Læretid

24 måneder.

Nyttig informasjon

  • Dersom du går på TAF (Tekniske & Almenne Fag), vennligst svar ja på spørsmål 2 og 3.

Personlige Egenskaper

  • Fokus på sikkerhet.

  • Praktisk anlagt i tekniske fag.

  • Gode samarbeidsevner.

  • Ansvarsbevissthet.

  • Åpenhet og ærlighet.

  • Gode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelse.

Krav til kvalifikasjoner

  • Nødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.

  • Ansettelse betinger at du fullfører og består VG1 - Teknikk og industriell produksjon eller Elektrofag og VG2 - Industriteknologi eller tilsvarende før tilredelse.

  • Ikke har fagbrev i Industrimekanikerfaget fra før.

Annet

ConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.

MERK! For å bli vurdert for stillingen, må hele søknadsprosessen være fullført elektronisk. Søknader på e-post blir ikke vurdert. Alle pre-screeningsspørsmål skal besvares og søknadsbrev, CV og vitnemål/karakterutskrift legges ved. Avslutt ved å gi din eSignatur som gjøres innen søknadsfristen 02.02.2020 .

Vedlegg må være i word- eller pdf-format og kan ikke være større enn 500 kb per vedlegg.

Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen og søknadprosessen kan rettes til Recruiting Team tlf. 52021144 (12.00-15:00, man-fre) og COPNORecruiting@conocophillips.com

"ConocoPhillips is an equal opportunity employer"

Job Function: Skilled and Semi-Skilled Trades

Job Level: Individual Contributor/Staff Level

Line of Business: NORWAY & NORTH AFRICA

Title: Lærling Industrimekanikerfaget

DirectEmployers